kontakt

Jan Ptáček (Pluto Sound GFD)

České Budějovice

IČO: 08746001

ČÚ: 670100-2206813620/6210

+420 702 903 025

plutosoundgfd@email.cz